Tel: 0 (532) 474 48 37 - [email protected]

DİZ KİREÇLENMESİ(Osteoartrit)

Project Description

DİZ KİREÇLENMESİ(Osteoartrit)

Artrit kelime olarak eklemin iltihaplanmasıdır. Eklem iltihaplanması şişlik, kızarıklık, ağrı ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir. Bu durum acildir ve biran önce tedavi edilmesi gerekir. Aksi taktirde eklem kıkırdağında oluşan hasar geri dönüşümsüzdür.
Osteoartrit(kireçlenme) ise eklem kıkırdağındaki yıpranma ile kıkırdağın yok olması sonucu kemiklerin birbirine sürtünmesi ile ağrı ve hareket kısıtlılığı oluşması ve eklemin normal görevini yapamaması durumudur. Genellikle 50 yaş sonrası oluşur.
Osteoartrit(kireçlenme) bütün eklemlerde görülebileceği gibi sıklıkla diz ve kalça eklemlerini tutar.

 

diz1

Diz eklemi; uyluk kemiği, kaval kemiği ve diz kapağı kemiklerinden, bu kemikleri saran kıkırdak dokudan, menüsküslerden, iç-dış yan bağlardan ve ön-arka çapraz bağlardan oluşur.

 

DİZ OSTEOARTRİTİNİN NEDENLERİ

-Romatizmal Hastalıklar(Romatoid artrit, Ankilozan spondilit vb)
-Geçirilmiş eklem iltihapları
-İyi tedavi edilmemiş/edilememiş eklem içi kırıklar
-Yapısal olan dizilim bozuklukları
-Yaşlılık
-Obesite(Şişmanlık)
-Tedavi edilmemiş menisküs, ön-arka çapraz bağ yırtıkları ve kıkırdak hasarları

diz2

BELİRTİLER

-Ağrı(Tedrici olarak artar. Yürümekle artar ve istirahat ile azalır)
-Şişlik(Zaman zaman artıp azalır)
-Hareket kısıtlılığı(Dizin tam olarak açılamaması ve bükülememesi)
-Yürüme güçlüğü
-Diz hareketi sırasında dizden sürtünme sesinin elle hissedilmesi
-Dizlerde şekil bozukluğu(ileri dönemde)

TANI

Tanı öncelikli olarak doktor muayenesi ile konulur. Doktorunuz şikâyetlerinizin şekli, süresi, ağrıyı neden olan sebepleri sorguladıktan sonra dizinizde şişliği, hareket açıklığını, bağlarda gevşeme olup olmadığını ve kemiklerin birbirine sürtünmesini tespit ettikten sonra gerekli radyolojik tetkikleri ister. Bunların başında röntgen gelir ve diz kireçlenmesinin tanısında çok önemli yer tutar. Röntgenin özellikle ayakta basarak çekilmesi yük altındaki eklemin durumunu göstermesi açısından önemlidir. Röntgene ek olarak MR veya BT nadiren gerekebilir. Ayrıca laboratuar tetkikleri de kireçlenmeye neden olabilecek diğer hastalıkları tespit etmede önemlidir.

Resim7

Normal Diz Grafisi

Resim1

Kireçlenmiş Diz Grafisi

 

TEDAVİ

KONSERVATİF TEDAVİ(Cerrahi olmayan tedavi)

Konservatif tedavide amaç ağrıyı azaltmaktır. Ancak osteoartritin ilerleyici olduğunun ve konservatif tedavinin kesin çözüm olmadığının bilinmesi gerekir.

-Fizik Tedavi ve Exersiz: Bacak kaslarını güçlendirmek kıkırdağa binen yükü azaltacağından exersiz oldukça faydalıdır. Ayrıca günlük yaşamınızda yapacağınız bazı değişiklikler de ör. Baston kullanmak, merdiven yerine asansör kullanmak, kilo vermek, yüzmek veya suyun içinde yürümek ağrıyı azaltacaktır. Ağrını arttığı dönemlerde istirahat etmek ve buz uygulamak, ağrının olmadığı zamanda ise sıcak uygulama, açma ve germe eksersizleri fayda sağlar.

-İlaç Tedavisi: Birçok ilaç kireçlenmede kullanılabilir ve hastaların bu ilaçlara verdikleri cevap farklı olabilir.

Bu ilaçların başında NSAI (ibuprofen, naproxen vb) gibi ödem çözücü ve ağrı kesiciler (parasetamol,asetaminofen vb) gelir.

NSAI grubunda olmalarına rağmen etki mekanizması farklı olan celecoxib ve meloxicam gibi ilaçlarda kullanılabilir. Ancak bu ilaçların kullanımı özellikle yüksek tansiyon, inme, kalp krizi ve damar tıkanıklığı geçirmiş olan kişilerde mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

-Glukozamin-Kondrotin Sülfat: Aslında bu destekleyici tedavinin kıkırdak hasarını ve kireçlenmeyi önlediğine dair bilimsel veriler olmamakla beraber bu tedaviyi uygulayan hastalarda ağrının azaldığı bildirilmiştir.

-Diz İçi Enjeksiyonlar: Viskosuplementasyon(Hyaluronik asit) veya Kortizon şeklinde -yapılabilir.

-Viskosuplementasyon: Hyaluronik asit(HA) viskoelastik bir maddedir ve kayganlaştırıcı etkisi vardır. Özel olarak jel şeklinde hazırlanmış olan bu madde bir enjektör yardımı ile diz içine yapılır. Birer hafta ara ile 3 doz veya yeni nesil ilaçlarla tek doz yapılabilir. Bu işlem, hastanın ağrısına göre 6 ayda bir tekrarlanabilir. HA etkisi hemen başlamaz. Enjeksiyonu takip eden birkaç günlük sürede aşırı aktiviteden kaçınmak gerekir.

Bu enjeksiyonların lokal şişlik, alerji, enfeksiyon ve kanama gibi riskleri vardır.

Ancak HA’in kireçlenmeyi önlediği veya gerilettiğine dair herhangi bir bilimsel veri yoktur. Erken ve orta dönem kireçlenmelerde etkinliğinin daha fazla olduğu ancak ilerlemiş olan kireçlenmelerde etkisinin olmadığı bilinmektedir.

 

PRP(PLATELET RICH FACTOR)

Hastanın kendisinden alınan kandan özel bir makine yardımı ile Platelet denen kan hücrelerinin ayrıştırılmasıdır. Yapılan bazı çalışmalarda yüksek konsantrasyonda elde edilen bu hücrelerin diz içine iğne yardımı ile enjekte edilmesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini ve hasta şikâyetlerini azalttığı bildirilmiştir.

-Kortizon Enjeksiyonu: Kortizon çok güçlü bir antienflamatuvar(ödem çözücü) ilaçtır. Normal antienflamatuvarla tedaviye yanıt alınamayan durumlarda diz içindeki ödemi dolayısı ile ağrıyı azalmak için kortizon enjeksiyonu yapılabilir ve bu işlem 2-3 defa tekrarlanabilir. Ancak bu belli bir süre rahatlama sağlamakla beraber şikâyetler genellikle tekrar eder. Ayrıca eklem içine yapılan kortizon kıkırdak hasarı oluşturduğu için ancak ileri evrede ve ameliyat edilemeyecek kadar medikal sorunları olan hastalarda tercih edilmelidir.

CERRAHİ TEDAVİ

Konservatif tedaviye yanıt alınamayan durumlarda ameliyat bir seçenektir. Ameliyat için hastanın yaşı, kireçlenmenin derecesi önemlidir ve tedavi şeklini değiştirir.

Artroskopi: Artroskopi (2-3 adet birer cm’lik deliklerden girilerek kamera yardımı ile  bir monitöre görüntülerin aktarılması ile yapılan ameliyat) yani kapalı yöntemle yapılan bir ameliyat tekniğidir. Erken ve orta dereceli kireçlenmelerde hasarlı olan eklem kıkırdağının temizlenmesi, kıkırdak altındaki kemiğe delikler açılması (mikrokırık), yırtık olan menüsküslerin alınması ve diz içinin serum fizyolojik ile yıkanması hastada rahatlamayı sağlar. Ameliyat sonrası tedavinin Glukozamin-Kondrotin Sülfat veya Viskosuplementasyon ile desteklenmesi tedavide başarıyı arttırır.

Kıkırdak Nakli(Mozaikoplasti): Özellikle genç hastalarda ve kıkırdak kaybının küçük ölçüde olduğu durumlarda dizin daha az işlevsel olan bölgelerinden alınan silindirik şeklindeki kemik-kıkırdak yapının hasarlı olan bölgeye yerleştirilmesi ile yapılan işlemdir.

Osteotomi(Diz Aksının Değiştirilmesi):Burada amaç dizin iç veya dış yarısına binen yükü dizin öteki yarısına aktararak problemli olan kısma binen yükü azaltmaktır. Kireçlenmenin erken döneminde ve yalnızca  dizin bir bölümünün tutulmuş olduğu durumlarda yapılır. Bu işlem kemikte oluşturulan yapay bir kırık ile yapılır. Hastanın uygun olduğu ve tekniğine uygun yapıldığı zaman sonuçları oldukça iyidir.

Diz Protezi: Dizdeki kıkırdak yapısının tamamen bozulduğu ve yapılan bütün tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda, yani dizin normal işlevini yapamadığı durumlarda, bozuk olan eklemin bir kısmının veya tamamının çıkarılarak yerine özel tasarlanmış metal ve bu metallerin arasına konulan dayanıklı polietilenden üretilen yapay eklem konulması diz protezi olarak adlandırılır.

Diz protezinin ortalama 15 yıl ömrü vardır ve bu sürenin sonunda protezin değişmesi gerekebilir. Bu nedenle diz protez ameliyatlarının genellikle 60 yaş sonrası yapılması tercih edilir.

Son teknoloji ile üretilen yeni nesil protezlerin ömrünün ortalama 25 yıl olacağı tahmin edilmektedir.

diz5

Diz Protezi

 

Resim5

Diz Protezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim4

Kireçlenmiş Diz

diz6

Protezli Diz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplikasyonlar(İstenmeyen kötü sonuç): Her ameliyatta olduğu gibi diz protezi ameliyatında da enfeksiyon, aşırı kanama, damar yaralanması, sinir yaralanması, pıhtı atması, bacaklarda uzunluk farkı oluşması, ameliyat sırasında kemikte kırık oluşması gibi komplikasyonlar (istenmeyen kötü sonuç) olabilir.

REHABİLİTASYON

Ameliyat sonrası rehabilitasyon ameliyatta nasıl bir işlem yapıldığına göre değişir. Eğer menisküs alınmış ve mikrokırık yapılmış ise ertesi günü hastanın ağrısının izin verdiği ölçüde diz bükme ve açma hareketleri ile beraber quadriceps(uyluk ön yüz kası) kasma-gevşetme hareketlerine başlanır ve bir hafta boyunca bir çift koltuk değneği ile basmasına izin verilir.

Hastaya kıkırdak nakli yapılmış ise yine ertesi günü hastanın ağrısının izin verdiği ölçüde diz bükme ve açma hareketleri ile beraber quadriceps(uyluk ön yüz kası) kasma-gevşetme hareketlerine başlanır ve üç hafta boyunca bir çift koltuk değneği ile basmasına izin verilir.

Hastaya osteotomi yapılmış ise yine ertesi günü hastanın ağrısının izin verdiği ölçüde diz bükme ve açma hareketleri ile beraber quadriceps(uyluk ön yüz kası) kasma-gevşetme hareketlerine başlanır ve altı-sekiz hafta boyunca bir çift koltuk değneği ile basmasına izin verilir. 6-8 hafta sonunda çekilen röntgende yeterli derecede kaynama tespit edilirse 15 gün süre ile tek değnek(ameliyatsız tarafta) ile basmasına izin verilir.

Hastaya diz protezi yapılmış ise yine ertesi günü hastanın ağrısının izin verdiği ölçüde devamlı pasif hareket cihazı(CPM-Continuous Passive Motion)  ile diz bükme ve açma hareketleri ile beraber quadriceps(uyluk ön yüz kası) kasma-gevşetme hareketlerine başlanır ve 2 hafta boyunca bir çift koltuk değneği ile basmasına izin verilir.

Bazen hastanın rehabilitasyonu hasta uyumu veya ağrı nedeni ile gecikebilir ve bu nedenle fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekebilir.review case macbook air 11acheter les dildos en ligneсмарт тв приставкибизнес под реализацию

Related Projects

Back to Top