Tel: 0 (532) 474 48 37 - [email protected]

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU(ULNAR SİNİR SIKIŞMASI)

Project Description

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU(ULNAR SİNİR SIKIŞMASI)

Ulnar sinir, boyun omuriliğinden çıkar. Elde 4.parmağın yarısının ve 5. parmağın tamamının duyusunu sağlar. Ayrıca elde ve önkolda birçok kasın çalışmasını da kontrol eder. Kubital tünel sendromu; ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışması ile oluşan durumdur. Ulnar sinir sıkışma sendromu ayrıca el bilek seviyesinde, boyunda fıtık veya omuzda kırık sonucu da oluşabilir.

 

Resim12Resim13

Ulnar sinir duyu alanı

 

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUŞUR

Kesin sebebi bilinmemekle beraber bilinen sebepler; dirseğin uzun süreli bükülü kalması ve bu hareketin tekrarlanması(ör. gece uyurken veya uzun süreli telefon görüşmeleri), geçirilmiş dirsek çevresi kırıkları ve ulnar sinire sıkıştıran kist veya tümörler.

BELİRTİLER

-4.-5. parmaklarda uyuşma, karıncalanma, elektriklenme.

-İleri dönemde hissizlik.

-Kavrama gücünde azalma

Belirtiler herhangi bir travma olmaksızın tedrici olarak artabilir. Başlangıç aşamasında gelip geçici olan bu şikâyetler zamanla kalıcı olur. Hastaların büyük bir kısmı gece uyuşmaların daha fazla olduğunu, elde uyuşma ile uyandıklarını bu uyuşmanın ellerini aşağı doğru salladıklarında veya dirseklerini açtıklarında geçtiğini ifade ederler.

TANI

Bu belirtilerin oluşturduğu şikâyetler sonucunda ortopedi doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda uygulanan bazı özel testlerle ağrının ve uyuşmanın yeri, şekli, süresi, yayılımı ve kas kuvvetleri incelenerek belirlenir. Daha sonra ise EMG (Elektromiyografi) nadiren röntgen(eğer sebebin dirsekten kaynaklandığı düşünülürse) ve MR(dirsekte ulnar sinire bası yapan herhangi bir kist veya tümör düşünürse) tetkikleri kullanılarak tanı konulur.

TEDAVİ

Tedavide amaç ağrıyı ve uyuşmayı kesmek ve kişinin günlük işlerini yapmasını sağlamaktır. Tedavi edilmeyen veya tedavinin geciktiği durumlarda şikâyetler artarak devam eder.

Ancak sinir sıkışmasına neden olan boyun fıtığı, torasik outlet( sinirin köprücük kemiği altında sıkışması) gebelik, kontrolsüz şeker hastalığı, beyin içi tümörler/kistler veya ulnar sinirde herhangi bir seviyede olabilecek tümörler/kistler gibi diğer sebepler mutlaka ekarte edilmeli ve tedavi sebebe yönelik yapılmalıdır.

Kubital tünel sendromunda tedavi sinirin sıkışma derecesine(EMG ile belirlenir), şikâyetlerin süresine ve sebebine bağlı olarak konservatif tedavi(cerrahi olmayan) veya cerrahidir(Ameliyat) olarak değişir.

KONSERVATİF TEDAVİ(Cerrahi olmayan tedavi)

Kubital Tunel Sendromu’nda erken tanı ve tedavi önemlidir ve ameliyatsız da yapılabilir. Öncelikle şikâyetlerin ortaya çıkmasında herhangi bir aktivite varsa bu aktivitelerin durdurulması veya şeklinin değiştirilmesi gereklidir. Bu şekilde sinirde oluşabilecek hasarın ilerlemesi engellenebilir. Konservatif tedavi şu şekilde uygulanır.

Dirsek ateli: Şikâyetlerin şiddetine göre dirseği düz pozisyonda durmasını sağlayan yumuşak ancak dirsek bükülmesini engelleyen aparatlar özellikle geceleri kullanılabilir.

 

Resim2

 

NSAI(Antienflamatuar ilaçlar): Erken dönemde, oluşan ödemi azaltmak için kullanılır.

Kortizon Enjeksiyonu: Kortizon çok güçlü bir antienflamatuvar(ödem çözücü)    ilaçtır. Sinirde hasar oluşturma riskinden dolayı çok fazla tercih edilmez. Normal antienflamatuvar tedaviye yanıt alınamayan durumlarda sinir etrafındaki ödemi dolayısı ile ağrıyı ve uyuşmayı azalmak için kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Ancak bu belli bir süre rahatlama sağlamakla beraber şikâyetler genellikle tekrar eder.

CERRAHİ TEDAVİ

Ameliyat genellikle konservatif tedaviye yanıt alınamayan ve sinirin ileri derece sıkışmış olduğu ve kuvvet kaybı gelişmiş hastalarda uygulanır. Ameliyat farklı tekniklerle yapılabilir:

Kubital Tünelin Gevşetilmesi: En basit ve en sık kullanılan yöntemdir. Karpal tüneli oluşturan bağın kesilmesi ile yapılır. Bu işlem tünelin genişlemesini ve sinir üzerindeki baskının kalkmasını sağlar.

Ulnar Sinirin Öne Alınması: Karpal tüneli oluşturan bağın kesildikte sonra bulunduğu oluktan dışarı çıkarılıp öne alınması ile yapılır. Bu işlemde sinir önde cilt altına, kas içine veya kas altına alınabilir.

Medial Epikondilektomi: Diresk iç kısmında bulunan ve ulnar oluğu oluşturan medial epikondil denen kemik yapının bir kısmının kesilerek oluğun genişletilmesidir. Çok sık kullanılan bir yöntem değildir.

Uygulanan tekniğe bağlı olarak ameliyat sonrası uygulanan bandaj veya alçı atelin birkaç gün ile birkaç hafta kalması gerekebilir.

Unutmamak gerekir ki sinirde oluşmuş olan hasar ne kadar fazla ise ameliyat başarısı o kadar düşüktür. Sinirin iyileşmesi ve şikayetlerin kaybolması da uzun süreler alabilir.

Komplikasyonlar(İstenmeyen kötü sonuç):Her ameliyatta olduğu gibi kubital tünel sendromu ameliyatında da enfeksiyon, kanama, sinir yaralanması ve sinir sıkışıklığının tekrarlaması gibi komplikasyonlar (istenmeyen kötü sonuç) nadiren görülebilir.
зарядное устройство айфон характеристикакаркасные малоэтажные домаred bull highest jumpстроительство йошкар ола

Related Projects

Back to Top