Tel: 0 (532) 474 48 37 - [email protected]

EL BİLEĞİ ve EL RAHATSIZLIKLARI

Project Description

KARPAL TÜNEL SENDROMU(KTS)

Karpal Tünel el bileği ön yüzde bulunan ve el bilek kemikleri ile carpal ligament denen kalın bağın oluşturduğu dar alandır. Bu alan içinden parmakları hareket ettiren tendonlar(kas kirişi-kasları kemiklere birleştiren yapılar) ve median sinir geçer. Median sinir avuç içinin, başparmak, işaret ve orta parmakların hissini sağladığı gibi aynı zamanda başparmak kökünde bulunan kasların da çalışmasını sağlar.

Resim3

Median Sinir Duyu Alanı

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUŞUR

Karpal tünel sendromu genellikle median sinirin tünel içinde sıkışması ile oluşur. Bu sıkışma

-Tendonların etrafında bulunan ve sinovya denen yumuşak dokuların şişmesi

-Genetik olarak tünelin dar olması

-El bileğinde oluşan kırıkların sekeli olarak

-El ve el bileğinin aşırı kullanımı

-Gebelik, guatr, şeker hastalığı vb hormonal değişiklikler

-Yaş ve cinsiyet(yaşlılarda ve kadınlarda daha fazla)

BELİRTİLER

-Sıklıkla başparmakta, işaret ve orta parmaklarda uyuşma, karıncalanma, elektriklenme.

-İleri dönemde hissizlik.

-Kuvvet kaybı

Belirtiler herhangi bir travma olmaksızın tedrici olarak artabilir. Başlangıç aşamasında gelip geçici olan bu şikâyetler zamanla kalıcı olur. Hastaların büyük bir kısmı gece uyuşmaların daha fazla olduğunu, elde uyuşma ile uyandıklarını bu uyuşmanın ellerini aşağı doğru salladıklarında geçtiğini ifade ederler.

TANI

Bu belirtilerin oluşturduğu şikâyetler sonucunda ortopedi doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda uygulanan bazı özel testlerle ağrının ve uyuşmanın yeri, şekli, süresi, yayılımı ve kas kuvvetleri incelenerek belirlenir. Daha sonra ise EMG (Elektromiyografi) nadiren röntgen(eğer sebebin el bilek kemiklerinden kaynaklandığı düşünülürse) ve MR(el bileğinde median sinire bası yapan herhangi bir kist veya tümör düşünürse) tetkikleri kullanılarak tanı konulur.

TEDAVİ

Tedavide amaç ağrıyı ve uyuşmayı kesmek ve kişinin günlük işlerini yapmasını sağlamaktır. Tedavi edilmeyen veya tedavinin geciktiği durumlarda şikayetler artarak devam eder.

Ancak sinir sıkışmasına neden olan boyun fıtığı, torasik outlet( sinirin köprücük kemiği altında sıkışması) gebelik, kontrolsüz şeker hastalığı, romatoid artrit, beyin içi tümörler/kistler veya median sinirde herhangi bir seviyede olabilecek tümörler/kistler gibi diğer sebepler mutlaka ekarte edilmeli ve tedavi sebebe yönelik yapılmalıdır.

Karpal tünel sendromunda tedavi sinirin sıkışma derecesine(EMG ile belirlenir), şikâyetlerin süresine ve sebebine bağlı olarak konservatif tedavi(cerrahi olmayan) veya cerrahidir(Ameliyat) olarak değişir.

KONSERVATİF TEDAVİ(Cerrahi olmayan tedavi)

KTS’unda erken tanı ve tedavi önemlidir ve ameliyatsız da yapılabilir. Öncelikle şikâyetlerin ortaya çıkmasında herhangi bir aktivite varsa bu aktivitelerin durdurulması veya şeklinin değiştirilmesi gereklidir. Bu şekilde sinirde oluşabilecek hasarın ilerlemesi engellenebilir. Konservatif tedavi şu şekilde uygulanır.

El bilek ateli: Şikâyetlerin şiddetine göre genellikle geceleri önerilmekle birlikte gündüz yapılan ve şikâyetleri oluşturan durumlarda da el bilek ateli önerilir.

EL BİLEK ATELİ

NSAI(Antienflamatuar ilaçlar): El bileğinde oluşan ödemi azaltmak için kullanılır.

Kortizon Enjeksiyonu: Kortizon çok güçlü bir antienflamatuvar(ödem çözücü)    ilaçtır. Normal antienflamatuvar ve el bilek ateli ile istirahatle tedaviye yanıt alınamayan durumlarda el bileği içindeki ödemi dolayısı ile ağrıyı ve uyuşmayı azalmak için kortizon enjeksiyonu yapılabilir ve bu işlem 2-3 defa tekrarlanabilir. Ancak bu belli bir süre rahatlama sağlamakla beraber şikâyetler genellikle tekrar eder.

CERRAHİ TEDAVİ

Ameliyat genellikle konservatif tedaviye yanıt alınamayan ve sinirin ileri derece sıkışmış olduğu hastalarda uygulanır. Ameliyat  genellikle endoskopik (1-2 adet birer cm’lik deliklerden girilerek kamera yardımı ile  bir monitöre görüntülerin aktarılması ile yapılan ameliyat) yani kapalı yöntemle veya açık olarak karpal tüneli oluşturan bağın kesilmesi ile yapılır.

Artroskopik veya açık yapılmasını sonuçları literatürde aynı olmakla beraber endoskopik yöntem hasta konforu ve nekahat dönemi açısından daha iyi bir yöntemdir.

Komplikasyonlar(İstenmeyen kötü sonuç):Her ameliyatta olduğu gibi KTS ameliyatında da enfeksiyon, kanama, sinir yaralanması ve sinir sıkışıklığının tekrarlaması gibi komplikasyonlar (istenmeyen kötü sonuç) nadiren görülebilir.как готовить пасту с сыромпутевка в турцию на двоих ценыплатье турция девочка купить харьковконструктор каркасного дома

Related Projects

Back to Top